วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

ประวัติของบริษัท

ความเป็นมาและพัฒนาการ บริษัทมาลี ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่มีส่วนในการปฏิวัติวงการผลไม้ไทยให้ก้าวไกลไปอีกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้น บริษัทมาลี เริ่มต้นธุรกิจในปีพ.ศ.2507จากอุตสาหกรรมในครอบครัวและได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท มาลีสามพราน จำกัด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ด้วยทุนจดทะเบียน 10ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตจำหน่ายอาหารกระป๋อง และผลไม้กระป๋อง ต่อมาเมื่อกิจการเจริญเติบโตขึ้นจึงทำการขยายกำลังการผลิต โดยสร้างโรงงานขึ้นบน พื้นที่ 30 ไร่ ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ. 2524

หลังจากดำเนินธุรกิจจนบริษัทมาลีมีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงบริษัทมาลีจึงนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 10,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท บริษัทมาลี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และได้มีการเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท เป็น 999.99 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 700 ล้านบาท และได้สร้างโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแพง จ.นครพนม เพื่อผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องในปี พ.ศ. 2543

ปัจจุบัน บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีสินค้าหลักคือ ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้และเครื่องดื่มธัญพืช ภายใต้ตรา "มาลี" ซึ่งเป็นที่เชื่อถือและรู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง, สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ, น้ำสับปะรดเข้มข้น, ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง, ผลไม้รวมและผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง, น้ำผลไม้, น้ำผักผลไม้บรรจุกล่องยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์, เครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง และขวด PET ตลอดจนนมสดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราฟาร์มโชคชัย

บริษัทมาลี ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี จึงได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้าและผู้บริโภคและได้เป็นสมาชิกขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กรมส่งเสริมการส่งออกและสภาผู้ขนส่งทางเรือแห่งประเทศไทย
วิจัยและพัฒนา

บริษัทมาลี เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตน้ำผลไม้และแปรรูปผลไม้กระป๋องของประเทศไทย ที่มีผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศมอบความไว้วางใจ ในด้านความอร่อยที่ไม่เป็นรองใคร และคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล
โดยทาง บริษัทมาลีี ได้ให้ความสำคัญกับคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพทั้งในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมการแปรรูปที่ใช้อุปกรณ์ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีมีประโยชน์ยิ่งขึ้นมาโดยตลอด เช่น
• เครื่องดื่มนํ้านมข้าวโพด 100% มาลีไอ-คอร์น บริษัทได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพด 100% บรรจุในกล่องยูเอชทีเป็นรายแรกของโลกจึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัทแอคเชเช่อร์และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ในปี พ.ศ. 2546


• น้ำผลไม้ 100 % Pasteurized บรรจุใน Gable Top ขนาด 300 และ 1,000 ml.ซึ่งขยายสายการผลิตจากน้ำส้มโอเชี่ยน และน้ำส้มสายน้ำผึ้ง จากเดิมเพิ่มอีก 4 รสชาติ ได้แก่ น้ำแอปเปิลเขียว น้ำองุ่นแดง น้ำแครนเบอรี่ผสมน้ำองุ่นขาวและน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผลไม้รวม


• น้ำผักผลไม้เวจจีส์ 100% ทางเลือกที่ดีสำหรับการเติมคุณค่าดีๆจากสารอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วนสมบูรณ์ จากผักและผลไม้นานาชนิดที่ร่างกายต้องการ รสชาติอร่อย รับประทานง่าย มี 3 สูตร ได้แก่ สูตรเรดบีท สูตรกีวีและสูตรแครอท

มาตรฐานและรางวัล


เกือบ 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทมาลี ได้มุ่งมั่นคิดค้น พัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในด้านต่างๆให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ทางบริษัทมาลียังมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้ามาตรฐานของกระบวนการผลิต และการบรรจุภัณฑ์ของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาดังกล่าวคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ จนบริษัทมาลีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับนานาชาติมากมาย อาทิ


• BRC (Global Standard Food ): British Retail Consortium ได้รับการรับรองจากบริษัท CMI เมื่อวันที่ 26/01/2001
• Halal Certificate: ได้รับการรับรองจาก The Central Islamic Committee of Thailand เมื่อวันที่ 12/09/2001
• HACCP (Codex Standard ): Hazard Analysis Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายได้รับการรับรองจากบริษัท SGS เมื่อวันที่ 13/12/2004
• GMP (Codex Standard): Good Manufacturing Practices หลักและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้รับการรับรองจากบริษัท SGS เมื่อวันที่ 13/12/2004
• Kosher Certificate: ได้รับการรับรองจาก Kosher Certification, Rabbi Don Yoel Levy,Kashruth Administratorประเทศอิสราเอล เมื่อวันที่ 21/03/2005
• IFS: International Food Standards ได้รับการรับรองจากบริษัท SGS เมื่อวันที่ 12/10/2005
• Q – MARK: ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16/05/2007


นอกจากนี้ บริษัทมาลี ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

• The Prime Minster’s Export Award 1993 หรือ 2536 เป็นรางวัลเกี่ยวกับ Distinctive Development & Marketing of a Thai Owned Brand in Category of food product
• รางวัลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2540 รวมทั้งรางวัลโรงงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำดีเด่นในเรื่องระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2537
• World Tech 95 Award และ The Best Product Award ในงาน ASEAN Food Conference ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 1997
• Thailand Best Innovation Award 2003 เป็นรางวัลเกี่ยวกับการรักษาอายุของน้ำนมข้าวโพดจากระยะเวลาสั้น สามารถรักษาได้นานถึง 9 เดือน
• Superbrands Thailand 2003 – 2004 จากสถาบัน Superbrands UK ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับจากสถาบันที่ได้ทำการวิจัยในด้านผู้เชียวชาญทางด้านผลไม้ประมาณ 5,000 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ
• ปี 2546 ได้รับรางวัล นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจาก บริษัท แอคเซนเซ่อร์และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ในการผลิตน้ำนมข้าวโพด 100% มาลี-ไอคอร์น ในรูปแบบกล่องยูเอชทีเป็นรายแรกของโลก
• Thailand Superbrand 2003 – 2007 จากนิตยสาร Reader’s Digest ซึ่งได้รับรางวัลถึง 5 ปี ติดต่อกันเป็นรางวัลที่ได้ทำการสำรวจจากนิตยสาร Reader’s Digest เกี่ยวกับความนิยมในการบริโภคสินค้า

ความภาคภูมิใจจากมาตรฐานและรางวัลต่างที่ได้รับเหล่านี้ บริษัท มาลี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากร ในองค์กรรักษามาตรฐานและมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงยิ่งกว่าในอนาคตแผนที่และที่ตั้ง

Malee Sampran Public Company Limited
สำนักงาน : อาคารเอบิโก้ ชั้น 4 เลขที่ 401/1 ถ.พหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (662) 992-5800
โทรสาร : (662) 992-5817-9
โรงงาน : เลขที่ 26/1 ถ.สามพราน สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : (66 34) 324-682-3
โทรสาร: (66 34) 321-619Malee Enterprise Co., Ltd.

อาคารเอบิโก้ ชั้น 3 เลขที่ 401/1 ถ.พหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (662) 992-5822
โทรสาร : (662) 5323571
อีเมล์ msc@malee.co.th


ปรัชญาและวิสัยทัศน์

บริษัทมาลี คือผู้นำการตลาดน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มธัญพืช ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูปผลไม้และการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ดั่งวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ


“บริษัทในใจคู่ค้าและผู้บริโภคในธุรกิจอาหารแปรรูประดับสากล”
รูปแบบธุรกิจระหว่างประเทศ

เป็นรูปแบบธุรกิจการส่งออก (Export)

ลักษณะธุรกิจบริษัท
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนานาชนิดและจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ โดยจำแนกธุรกิจหลักออกเป็น 2 ธุรกิจ คือ

• ธุรกิจแปรรูปผลไม้ เช่น สับปะรดและผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง สับปะรดบรรจุถุงปลอดเชื้อ น้ำสับปะรดเข้มข้น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ผลไม้รวม ผลไม้ฤดูกาลบรรจุกระป๋อง (เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง เป็นต้น)

• ธุรกิจเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำผักผลไม้ บรรจุในกล่องยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ชา กาแฟและน้ำดื่มบรรจุในกระป๋อง กล่องยูเอชทีและขวดพลาสติก PET ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “มาลี” และตราลูกค้า ตลอดจนนมสดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราฟาร์มโชคชัยโดยมีสัดส่วนของธุรกิจส่งออกประมาณ 35% และธุรกิจขายภายในประเทศประมาณ 65%

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) มีฐานการผลิตวัตถุดิบหลักจากการทำ Contract farming กับสมาชิกเกษตรกร เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบ เพียงพอสำหรับการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GMP, HACCP, BRC, IFS จาก SGS Yarleys และ Q-MARK จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ โดยเป็นผู้ดูแลด้านการตลาดของสินค้าที่จำหน่ายในประเทศทั้งหมด โดยมีทั้งการจัดจำหน่ายเองและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สินค้าหลักที่ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จัดจำหน่ายมีดังนี้
 1. สินค้าผลไม้กระป๋องตรา “มาลี” และ ตรา “เฟริส์ช้อย”
 2. น้ำผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ยูเอชที น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์และน้ำดื่มตรา “มาลี”
 3. เครื่องดื่มนํ้านมข้าวโพดยูเอชทีตรา “มาลีไอ-คอร์น”
 4. นมยูเอชทีและนมพาสเจอร์ไรส์ตรา “ฟาร์มโชคชัย”

ประเภทของผลิตภัณฑ์

 • น้ำผักและน้ำผลไม้
 • นม
 • กาแฟ
 • ชา
 • เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
 • นมถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์มอล์ทสกัด
 • เครื่องดื่มอัดลม
ประเภทของบรรจุภัณฑ์


1.กระป๋องโลหะและกระป๋องอลูมิเนียมพิมพ์สีพร้อมฝาเปิด (Easy Open) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบสเตอริไรซ์ ที่มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 180, 240, 250, 325, 540, 1350 จนถึงขนาด 3100 มล.


2. กล่องกระดาษ (Tetra pak / SIG Combbloc) ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบยูเอชที ที่มีขนาดบรรจุ 100-200 มล.(slim), 500-1000 มล. (base) พร้อมฝา และ 1000 มล.(Prisma) พร้อมฝา


3. กล่อง Gable top และขวด PE ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบพาสเจอร์ไรซ์ กล่อง Gable top มีขนาดบรรจุ 300 และ 1000 มล. ขวด PE มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200, 400, 800, 2000 และ 5000 มล.


4. ขวด PET บรรจุแบบ Aseptic ผ่านกระบวนการผลิตด้วยระบบยูเอชที มีขนาดบรรจุ 500 มล.
ประเภทสินค้านำเข้าและส่งออก
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อการส่งออก
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูป เป็นสายงานที่มุ่งเน้นการบริหารการเกษตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักมาตรฐานสากล GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งทางบริษัทได้วางระบบการจัดการผลผลิตทางการเกษตรไว้อย่างมีคุณภาพด้วยการทำ Contract Farming ซึ่งหมายถึง การที่บริษัทมาลี เข้าไปซื้อสวนผลไม้และไร่ต่างๆจากเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเบื้องต้น โดยที่บริษัท มาลีจะยังคงจ้างเจ้าของที่เดิมเป็นผู้ดูแลผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรและร่วมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาผลผลิต การเตรียมพื้นที่ปลูก การดูแลรักษาผลผลิต และความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนจัดระบบการส่งวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปต่อไป

การทำ Contract Farming
นี้จะมีผลดีในแง่ของการควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งกำหนดปริมาณสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและโรงงานแปรรูป และที่สำคัญทางบริษัทฯจะได้รับแต่ผลไม้ที่มีความสะอาดและปลอดภัยสูง เพราะเป็นผู้ดูแลผลผลิตด้วยตัวเอง

ผลิตภัณฑ์หลักในการส่งออกของมาลี
ในความหลากหลายของผลไม้กระป๋องนานาชนิดที่ทางบริษัทมาลีเป็นผู้ผลิตนั้น มีผลิตภัณฑ์หลักที่สร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในต่างประเทศ ดังนี้
สับปะรดบรรจุกระป๋อง


สับปะรดบรรจุกระป๋อง เป็นสินค้าหลักที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงมาก เพราะรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของมาลีเอง บวกกับการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก สินค้าของทางบริษัทจึงเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพเสมอมา
น้ำสับปะรดเข้มข้น
• น้ำสับปะรดเข้มข้น 60 brix
• น้ำสับปะรดเข้มข้น 65 brix

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง เพราะมีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่อร่อย สะอาด คุณภาพดี ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การคัดเลือกข้าวโพดพันธุ์ดี การควบคุมการผลิตที่มีระบบ จนทำให้ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของบริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพ จากประเทศไทย
• ข้าวโพดหวาน • ข้าวโพดหวานชนิดครีม

ผลไม้เมืองร้อนบรรจุกระป๋อง
อีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัท มาลี ผลไม้เขตร้อนบรรจุกระป๋องกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีความสำคัญของประเทศ ด้วยความหลากหลายของผลไม้ที่นำมาแปรรูป ตลอดจนการพัฒนาสูตรของผลไม้บรรจุกระป๋องให้มีรสชาติดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลไม้เมืองร้อนบรรจุกระป๋องเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมาก
ผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพ จากประเทศไทย
• ทรอปิคอลฟรุตคอกเทล • ลูกตาล
• เงาะ • ขนุน
• เงาะสอดไส้สับปะรด • มะละกอแดง/เหลือง
• ลำไย • มะม่วง
• ลิ้นจี่ • ว่านหางจระเข้
• ฝรั่ง • แห้ว
ขนาดกระป๋อง

ตลาดของการส่งออกและประเทศที่นำเข้าสินค้า

ตลาดในประเทศมาลีผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศมากว่า 30 ปี ที่ผู้บริโภคต่างไว้วางใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัยและมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง หากสนใจต้องการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท มาลีสามารถติดต่อได้ที่


ตลาดในประเทศ :

โทร.66-2992-5800-15 ต่อ 3033 แฟ็กซ์ 66-2992-5834 อีเมล์ sales@malee.co.th

ตลาดต่างประเทศ

ธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัวไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สับปะรดบรรจุกระป๋องและ ถุงที่ปราศจากเชื้อ (pouch pack) น้ำสับปะรดเข้มข้น ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ผลไม้บรรจุกระป๋อง น้ำผัก-ผลไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าและตราสินค้า MALEE ซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตลาดทางด้าน USA, Canada, Asia, Middle East, South East Asia, Europe รวมทั้งตลาดในโซนทวีปอัฟริกา อีกด้วย ซึ่งการทำตลาดในต่างประเทศนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบายการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่อสินค้า MALEE โดยทางบริษัทได้คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดนั้นๆ เป็นอย่างดี

ตลาดต่างประเทศ :

โทร.66-2992-5800-15 ต่อ 2033 แฟ็กซ์ 66-2992-5819 อีเมล์ exportsales@malee.co.th
ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

ASIA

JAPAN
Kyodo Food Products Co.,Ltd. - Japan
New Plaza bldg. No. 403 2-21 ,Taiyuji-cho,
Kita-ku, Osaka , 530-0051 Japan
TEL.: 06-6315-6366
FAX: 06-6315-6365
WEBSITE: http://www.kyodo-food.co.jp/
E-MAIL: taniguchi@kyodo-food.co.jp
P.K.Siam Co.,Ltd. - Japan
4-9-6 Kinshi Sumida Tokyo Japan
TEL.: 03-5608-3694 FAX: 03-3625-7090
E-MAIL: info@pk-siam.com

VIETNAM

Khai Thanh Trading Co.,Ltd. - Vietnam
153 Kycon St. , Dist. 1- HCMC
TEL.: 848 8217956
FAX: 848 8218202VIETNAME-MAIL: khaithanh153@vnn.vn


PAKISTAN

Canon Traders (Pvt) Ltd. - Pakistan
101- B, Gulberg II, LAHORE-PAKISTAN
TEL.: ++ 92-42-5758581-82, 5754524
FAX: ++ 92-42-5751302
E-MAIL: canont@lhr.paknet.com.pk


MIDDLE EAST
IRAN
Pileh Now Co.,Ltd. - Iran
3rd Flr., No. 392 , Fooladi Bldg, Valiassr Ave,
Upper Wnghelab Cross Road, Opposite Bank Mellat
Central Branch, P.C. 14169 Tehran-Iran
TEL.: (0098-21) 66400702-66408761
FAX: (0098-21) 66498297
EUROPE


SPAIN

Tropical Fruit Food,S.L.- Spain
Doctor Trueta, 1-3 ,
TEL.: 93 0636 35 92
FAX: 93 0636 38 56
E-MAIL: tropical@telefonica.net

AFRICAANGOLA

COMERCIO GERAL – Angola
INDUSTRIA E PRESTACAO
DE SERVICO LLMITADA
RUA JOAO CORAND LANG N 76A ANGOLA
TEL.: 244 923 42 26 80ETHIOPIA

PETRAM Private Limited Co. - Ethiopia
P.O.BOX: 707 Addis Ababa-Ethiopia
TEL.: 50 40 30 /50 68 45
FAX: (251-1) 51 09 60/53 32 69
E-MAIL: petram@telecom.net.etMALIAmine Tamim EST – Mali
Bamako, Mali
FAX: 223 221 40 86
E-MAIL: aminetamim@hotmail.com


Sudan

HARAR DEVELOPMENT CO. LTD - Sudan
UBAID KHATIM CROSS BLABIL STATION
B#585 SQ 68, KHARTOUM, SUDAN
TEL.: +249183211834
FAX: +249183211
E-MAIL: harar@canar.sd

NORTH AMERICA

USA


P.K. Food Corp.
1973 Davis Street,
San Leandro, CA 94577,
USATEL.: (510) 613-8025
FAX: (510) 613-8026
E-MAIL: pramook@pkfood.com